Barış Pınarı harekatı KORAL ile başladı

Okuduğunuz Yazı
Barış Pınarı harekatı KORAL ile başladı

İçerik

Elektronik veya Elektromanyetik Harp nedir?
Elektronik/Elektromanyetik Harp sistemlerimiz nelerdir?
Elektronik savunma nedir?
Elektronik Harp terimi askerî terminolojiye, radyo dalgalarının kullanımı maksadıyla bir ordunun taktik ve teknolojik üstünlüğünün savaşın sonunda belirleyici bir unsur olmaya başlamasıyla girmiştir.
Sistem Bazı RF(Radyo Frekansı) tekniklerinin kullanımı ile düşmanın sistemlerinin köreltilmesi, haberleşme ağının kesilmesi veya tamamen yok edilmesi şeklinde işlemektedir.

Elektronik Harp sistemlerinin dost birlikler için kullanımına değinecek olursak; kritik öneme sahip kurum ve tesisleri (karargah,cephanelik,alt yapı sistemleri) karşı saldırılardan korumaktır.

Elektronik/Elektromanyetik Harp üç ana başlık altında incelenebilir ;
-Elektronik Destek
-Elektronik Koruma
-Elektronik Saldırı/Taarruz

Birinci başlığımızda Elektronik Destek yer alıyor.
İnceleyecek olursak;

Elektronik Destek,Düşman sistemlerinin yaydığı sinyallerin yakalanıp analiz edilmesi sayesinde ( Radyo Frekansı’na sahip dost veya düşman birimlerinin konumları, teknolojik sistemleri, silahları ve hareket yönleri gibi savaş alanında taktik açıdan önemli istihbarat verilerinin) yer tespitinin yapılması ile edinilen bilgilerin güvenli bir kanalla komuta kontrol veya harp birimlerine aktarılmasından oluşmaktadır.

Elektronik destek,pasif olarak icra edildiğinde Elektro manyetik bir iz yaratılmadığı için bu aktiviteler çoğu zaman düşman güçlerince fark edilemez, bu sayede savaşta veya barışta bu teknolojiye sahip ülkeler kapsama alanına giren bölgeler ve kendisine tehdit oluşturan unsurlar hakkında önceden bilgi sahibi olmak ve istihbarat toplamak için bu faaliyetlerine devam etmektedirler.

İkinci başlığımız Elektronik Koruma/Savunma
Elektronik Koruma,RF(Radyo Frekansı)‘na sahip, dost ve müttefik güçlerin, elektronik teçhizat, araç, haberleşme sistemleri, altyapı, ateş gücü/cephanelik ve komuta kontrol merkezi/karargâh gibi savaş durumunda hayati öneme sahip olan birimlerin düşman tarafından gelecek elektronik saldırılara karşı korumasıdır. Ayrıca Elektronik Koruma, dost unsurların, kendi elektronik saldırılarından korunması içinde icra edilebilmektedir.

Buna bazı askerî telsizlerin değişkenlik gösteren elektronik harp koşullarına göre teknik modifikasyonu örnek verilebilir.
Her ne kadar teknolojik anlamda bu sistemler ülke için büyük bir öneme sahip olsalarda bu sistemleri kullanmak için yetkilendirilecek teknik personellerin günün koşullarına ve düşmanın kullanabileceği olası yöntemlere karşı eğitimi ciddi derecede önemlidir.
Ayrıca karşı tedbir ekipmanları da Elektronik Koruma başlığında değerlendirilebilir.
Üçüncü ve son olarak Elektronik Saldırı/Taarruz

Elektronik Saldırı, askerî güç ve sahip olunan teknolojik altyapı kullanılarak düşman güçlerin, elektronik harp sistemleri, radyo dalgaları ve radar frekansları gibi önemli sistemleri başta olmak üzere ; düşman birimlerin elektronik savunma tekniklerinin kullanımının engellenmesi bu sebeple seyrüsefer, haberleşme, hedef tespit ve takip, istihbarat paylaşım yeteneklerinin azaltılması veya tamamen yok edilmesi, komuta zincirinin birbiri ile elektronik haberleşmesinin önünü kesmesidir.

Ayrıca Elektronik Harp’te yeni yeni kullanılmaya başlanan Mikrodalga Frekansı ile fiziksel ve işlevsel imha kabiliyeti günümüzün modern ordularında en çok aranan faktör olacaktır.
Sürü saldırısına sahip drone tehtidi her geçen gün artarak hava savunma sistemlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle lazer ile imhaya ek olarak kapalı devrelerin dahi aşırı yüklenmesine sebep olarak elektonik kartların yanmasına neden olan Mikro Metre Dalga boyu aralığında ışıma yapabilen göndermeçlerden oluşan ışıma elemanları öne çıkmaktadır.
Bu sistemler elektronik sistemlerde etkili olduğu gibi biyolojik varlıklar üzerinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle ABD’de toplumsal olaylara müdahalede gündeme gelmiştir.

Elektronik Saldırı aktif veya pasif olarak icra edilebilir.

Aktif Saldırı ; Elektronik saldırıya yüksek güçte ve düşmanın da kullandığı frekansları kapsayacak şekilde parazit radyo yayını yapılmak maksadıyla düşman telsiz haberleşme sisteminin karıştırılması, aynı frekans aralığında elektronik veya beşerî dezenformasyona yönelik elektronik yayınlar yapılmasıyla düşman istihbarat/radyo operatörlerinin veya radar alıcıları gibi elektronik sistemlerin yanıltılması işlemidir.

Pasif Saldırı; Yukarıda Elektronik Destek’ten bahsederken pasif saldırıdan bahsetmiştik. Pasif saldırılar Destek sisteminde olduğu gibi yapıları gereği elektromanyetik iz bırakmazlar bu sebeple düşman sensörler tarafından kolayca fark edilemezler.

Özellikle savaş uçaklarından bırakılan radar reflektörleri ve aldatıcılar ile stealth özellikler örnek gösterilebilir.
Günümüzde geliştirilmekte olan 5.nesil savaş uçaklarında bu özellikler ön plana çıkıyor.

KORAL Mobil Radar EH(Elektronik Harp) Sistemi,Her biri 8×8 askeri taktik araç üzerine entegre edilmiş bir adet Radar Elektronik Destek Sistemi ve dört adet Elektronik Taarruz Sisteminden oluşur. Koral sistemi opsiyonel olarak Görev Planlama ve Görev Analiz Yazılımı ile sunulmaktadır. Görev Planlama Yazılımı ile görev öncesinde görev bölgesine özel hazırlıklar ve analizler yapabilmektedir. Görev Analiz Yazılımı ile görev esnasında kaydedilen radar sinayallerinin detaylı parametre analizlerinin yapılması ve sistem kütüphanesinin güncellenmesi yeteneği sunulmaktadır.
Koral mobil elektronik harp sistemi

Ülkemizin ürettiği Elektronik muharebe sistemlerine değinecek olursak bunların başında ASELSAN tarafından üretilen KORAL gelir.

ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (Kara SOJ) Sözleşmesi kapsamında ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilmiş olan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edilmiştir.
KORAL Mobil Radar EH(Elektronik Harp) Sistemi,Her biri 8×8 askeri taktik araç üzerine entegre edilmiş bir adet Radar Elektronik Destek Sistemi ve dört adet Elektronik Taarruz Sisteminden oluşur.
Koral sistemi opsiyonel olarak Görev Planlama ve Görev Analiz Yazılımı ile sunulmaktadır.
Görev Planlama Yazılımı ile görev öncesinde görev bölgesine özel hazırlıklar ve analizler yapabilmektedir.
Görev Analiz Yazılımı ile görev esnasında kaydedilen radar sinayallerinin detaylı parametre analizlerinin yapılması ve sistem kütüphanesinin güncellenmesi yeteneği sunulmaktadır.

Özelliklerine değinecek olursak KORAL Radar ED (Elektronik Destek) Sistemi Genel Özellikleri şu şekilde sıralanabilir ;

-Modüler sistem tasarımı
-Geniş anlık bant genişliği ve yüksek duyarlılık seviyesi çoklu amaç mimarisi
-Yüksek tespit olasılığı sağlayan geniş frekans ve yön kapsaması
-Yüksek parametre ölçüm doğrulaması (RF,PRI,PW)
-Otomatik ve operatör kontrollü tehtid kimliklendirme
-Yüksek sistem tepki hızı
-Yoğun,yüksek PRF ve CW yayın ortamında çalışma yeteneği
-Yüksek doğrulukla hedef yönü bulma
-Çoklu sistemin ortak çalışması ile yüksek doğrulukta hedef konumu bulma.

KORAL Radar ET (Elektronik Taarruz) Sistemi Genel Özellikleri

-Modüler sistem tasarımı
-Tümleşik amaç,teknik üreteç ve sayısal RF hafıza birimi yapısı
-Aktif elektronik huzme tarama sağlayan fazlı dizi anten yapısı ve çoklu katı hal yükselteçleri
-Yüksek çıkış gücü
-Geniş frekans ve yön kapsaması
-Yüksek parametre ölçüm doğruluğu
-Otomatik ve operatör kontrollü tehtid karıştırma
-Çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneği
-Yüksek sistem tepki hızı.

Türk ordusunun yeni nesil kabiliyetlerini bir üst seviyeye çıkaracak olan HAVA SOJ projesi kapsamında ; Ordumuza hava platformlarında uzaktan elektronik destek,istihbarat ve elektronik taarruz yeteneklernin kazandırılması hedefleniyor. Proje ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 9 Ağustos 2018 de imzalandı. İlk etapta 4 adet HAVA SOJ sisteminin 2023-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edilmesi planlanıyor.
Hava SOJ

Ayrıca yine ASELSAN tarafından geliştirilen HAVA SOJ projemizde mevcut.
Türk ordusunun yeni nesil kabiliyetlerini bir üst seviyeye çıkaracak olan HAVA SOJ projesi kapsamında ; Ordumuza hava platformlarında uzaktan elektronik destek,istihbarat ve elektronik taarruz yeteneklernin kazandırılması hedefleniyor.
Proje ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 9 Ağustos 2018 de imzalandı.
İlk etapta 4 adet HAVA SOJ sisteminin 2023-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilecek bu proje ile düşman radarları,haberleşme sistemleri vb.körelterek etkin operasyonlara katkı sağlaması bekleniyor.
Aselsan’ın Kara SOJ (Koral) projesinden sahip olduğu tecrübe, Hava SOJ projesinde kullanılarak Türk Ordusu’nun etkin elektronik taarruz yeteneklernin arttırılması hedefleniyor.
HAVA SOJ’ un, KORAL olarak adlandırılan Kara SOJ projesinden daha üstün özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

ASELSAN’dan edinilen bilgilere göre ise projenin temel özelliği; Düşman hava savunma sisteminde zaafiyet yaratarak taarruz sırasındaki dost hava unsurlarını korumak,düşmana ait olan arama ve atış kontrol radarlarının yerlerini tespit edip onları karıştırarak etksiz hale getirmektedir.

HAVA SOJ SİSTEMİNİN YETENEKLERİ

-Geniş frekans bandında etkinlik
-Yüksek çıkış gücü
-Radar ve haberleşme yayınları
-Hassas yön ve konum tespiti
-Aktif faz dizinli elektronik tarama teknolojisi
-Frekans atlamalı,DSSS sinyallere,veri linklerine karşı etkinlik
-Yüksek irtifada uzun süre havada kalma kabiliyeti
-Yer destek merkezi ile koordineli gerçek zamanlı görev icrası
-RADAR ve füze tehditlerini algılama ve karşı tedbir atım yeteneği

EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistem var. EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile, kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapmak üzere milli olarak geliştirilmiştir. Yüksek Güçlü Mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik teçhizatın (EYP – El Yapımı Patlayıcı Düzenekler) çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Ejderha yüksek güçlü Elektro manyetik sistem

Elektronik Taarruz/Saldırı da yer alan Mikrodalga Frekansı ile ilgili olarak ASELSAN’ın geliştirdiği EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistem var.
EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile, kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapmak üzere milli olarak geliştirilmiştir. Yüksek Güçlü Mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik teçhizatın (EYP – El Yapımı Patlayıcı Düzenekler) çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Ayrıca, sadece RF(Radyo Frekansı) kontrollü düzeneklere değil, yarı-iletken temelli her türlü elektronik devreye karşı da etkilidir. EJDERHA, insansız kara aracı üzerine entegre edilen versiyonu ile bomba imha uygulamalarında kullanılarak, elektronik devreli patlayıcılara güvenli mesafeden müdahale imkanı sunmakta, portatif versiyonu ile ise son zamanlarda gündemi sıkça işgal eden toplantı odası veya ofislere yerleştirilen böcek adı verilen gizli dinleme cihazlarının etkisiz hale getirmektedir.

Günümüz teknolojilerine bakacak olursak Milli savunma sanayimiz muazzam bir ivme kazandı. Daha güzel ve daha güvenli yarınlarımıza yerli ve milli imkanlarımızla emin adımlarla yürüyoruz.

@ssomrk

ssomrk@yahoo.com

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
75%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
25%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Ömer KARA
Ömer KARA