ALMANYA VE AB NEDEN HAYIR DİYOR?

Okuduğunuz Yazı
ALMANYA VE AB NEDEN HAYIR DİYOR?

İçerik

        Bu sorumuza cevap bulabilmek için önce AB’yi tanımamız,AB’yi tanımak için de Almanya’yı tanımamız,Almanya’yı tanımak içinse THULE örgütünü çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

        Bilindiği gibi AB’nin bel kemiği ve omurgası Almanya’dır.Sebep olduğu 30 yıl savaşları,1. ve 2. dünya savaşlarından mağlup çıkan, süpergüç olma hayalleri hüsrana uğrayan, ama  bu hayalinden vazgecmeyen Almanya hedefine ulaşmak için yöntem değiştirmek zorunda kaldı.Bu hayale ulaşacağı sistemi kurabilmek için okulist,kabbalist,masonik,tapınakçı yapılarla iş birliğine gitti.Bu projeyi arya saf cermen alman ırkı ve büyük Almanya ideali için kurulan thule ör gütü ile yürüttü.Aslında AB projesi okulist kahin,parecelsus’un 32 kehanetinden biriydi.1530’da Almanya’da sınırlı sayıda basılan kitabının 27. kehanetinde avrupa ve balkanlarda yeni büyük bir birlik kurulacağını yazmıştı.1600’lü yılların başında 30 yıl savaşları başlamadan 4 yıl önce Almanya’da yaşayan ve bu savaşların Almanya için büyük bir yıkım olacağını bilen ama bunu görmeden ölen bir çeşit büyü ve sihir gibi batıl inanç türü olan auto-teism’in yaygın olduğu dönemde ün salan Ezechiel Meth’de avrupa birliğinin kurulacağını söylemişti.Avrupada o dönem yaşayan okulist,alşimist beyinler olan Paracelsus,Tomas More,Foruier,Bacon,Owen,Hermes,Newton’da bu birlik için kafa yoran şahıslardı.AB bayrağı ve üzerindeki 12 yıldız dahi o günlerde tasarlanmıştı.Sanıldığı gibi AB bayrağındaki 12 yıldız birliği kuran 12 ülkeyi değil kapalı devre işleyen bir sistemi simgeler.Buna göre 12 yıldız 12 betlehem yıldızını(Haçını) İsrail’in 12 kavmini gizemli gül Meryem’in 12 yıldızını İsa’nın 12 havarisini temsil eder.Eğer yok böyle birşey diyenler var ise üye sayısı arttığı halde bayraktaki yıldız sayısının neden artmadığını bize açıklasınlar.

        AB’yi kuran ve yöneten sistem 12 köşeli haçı resmi sembolü olarak kabul eder.Ayrıca nato nun 4 uçlu haçı 4 yönü temsil eder ama aslında yeni Ahiti yazan 4 avengelisti,okulist gelenekte yer alan 4 temel elementi simgeler .4 yöne dağılan avengelistlerin asker misyöner faaliyetlerini temsil eder.Bu faaliyetleri asker papazlar yürütür.Neyse biz konumuza dönelim.

        1620 yılında bugünkü AB’nin merkezi Strasburg’da 2 kitap basıldı isimleri Babil Kulesi ve Hristiyan Cumhuriyeti Tasavvuru idi.Yazarı Johann Valentin Andrea. Netleşmiş AB fikrinin babası bu şahıstır.Amacı tek kilise tek din altında bütün avrupayı birleştirmekti.Bu fikir 1 Kasım 1993’te resmen faaliyete geçti.Zamanın süper güçleri ABD ve Rusya’ya karşı İngiltere’nin kısmi desteğini alarak tam bir hristiyan birliği olarak.Birliğin süper güç olabilmesi için kalan tek ihtiyacı enerji .Fransa ve İngiltere gibi birliğin güçlü üyeleri işgal ettiği sömürgeleri yoluyla bu konuda Almanya’dan çok ileride olmasına ragmen hala yetersizdi.2 Dünya Savaşı mağlubu Almanya enerji havzalarından çok uzak kalmıştı.Bu açığı kapatabilmek için hazırladığı eylem planını devreye soktu.Türkiye üzerinden başlayarak  ortadoğu Lübnan ve Ürdün’e kadar uzanan hat üzerindeki enerjiden pay almak istiyordu. Lübnan,Irak ve Suriye’deki azınlıklarla çok sıkı ilişkiler kurdu.Türkiye’deki Ermeni,Alevi,Sosyalist,Dinci [KAPLANCI]demeden tüm STK ve örgütleri burada faaliyet gösteren vakıfları aracılığı ile organize etti. Milyonlarca Euro bu örgütlere aktardı.Buna kılıf olarak ulkesindeki siyasi partileri kullandı.Mesela hristiyan demokrat birliği CDU Konrad adenauer vakfına, yeşiller heinrich böll vakfına, sosyal demokrat partisi SDP friedrich eber vakfına, Hür Demokrat Parti FDP ise Friedrich Naumann vakfına sahiptir.Bu vakıfların Almanya içerisinde faaliyet göstermesi kesinlikle yasaktır.Ayrıca Alman Gizli Servisi BND tarafından organize edilip sıkı bir şekilde takip edilmektedir.Finans ihtiyaçları ise Alman Federal bütçesinden karşılanmaktadır.Bu vakıflar faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ırk ve mezhep ayrılıklarını yer altı zenginliklerini araştırıp BND’ye bildirmek ve etki ajanları devşirmekle görevlidir.Bu vakıflar ülkemizde 1984’ten sonra faaliyete başlamıştır.

        80 Darbesinden sonra ülkemizden kaçan tüm terör örgütü üyelerine kucak açmışlar bu kişilere Almanya’da yerleşme izni alarak maaşa bağlamışlardır.Tıpkı son dönemlerde ülkemizden kaçan FETÖ’cu teröristlere yaptıkları gibi.Bu teröristler üzerinden Türkiye’deki hükümetler üzerinde baskı kurarak tüm enerji hatları üzerinde oturan ülkemizde söz sahibi olmak istemişlerdir.

       Devşirdikleri siyasetçilerle işbirliği yapıp lobiler oluşturarak kendi menfaatlerine kararlar aldırtmak için mucadele etmişlerdir.Ne yazık ki osmanlının son dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de bu mandacılık zihniyetine teslim olmuş siyasetçiler vardır.

       Görüldüğü gibi Avrupa Birliğinin süper güç olabilmesi için enerjiye ve enerji yolları üzerinde oturan Türkiye’ye büyük ihtiyacı vardır.Ama güçlü iradeli basiretli bir yönetimle yönetilen Türkiye’ye değil, geçmişte olduğu gibi zayıf iktidarlar pasif idareciler ayrıştırılmış halklar üzerinden hedeflerine ulaşabileceklerini çok iyi bilmektedirler.Şükürler olsun ki 15 Temmuz ruhu ile ülkemizi kuşatan haçlı kıskacına çok büyük bir darbe indirdik.16 Nisan’da da ayağımızdaki prangalardan kurtularak büyük küresel sömürge sistemine son ve en büyük darbeyi indireceğiz.

Yaşasın tam ve bağımsız güçlü büyük TÜRKİYE.

                                                     RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ
OLSUN

Ramazan Akın

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
0%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Ramazan AKIN