Hakkımızda

VİZYON VE MİSYON BİLDİRGESİ

Türkiye’de ki medya platformlarının bir çoğu ilkesel olarak belli bir görüşün,belli bir ideolojinin peşinden giderken, yayınlarınıda her zaman işe yarayan algı mevzuatlarına uygun olarak düzenlemektedirler.

Bu da karşıt görüşlerde olan ideolojilerin ötekelişmesine ve ayrışmalarına sebebiyet vermektedir.

Aynı topraklarda yaşadığımız düşünüldüģünde, ortak paydalarda buluşulabilmesi ve asıl olan şahıs veya siyasi görüşlerin ön planda olmadığı;

Milli, devletçi, toplumun yaşam tarzına uygun olan, aynı zamanda modern, inançlara saygılı, ilkeleri her kesimden topluluğa hitap eden, seviyeli ve olaylara, gelişmlere sadece bakan değil, aynı zamanda görebilen, fikirler üretebilen, eğlenirken düşündürecek programları keşfedip, değer yargılarına eşit seviyede saygı gösterebilen bir görsel ve yazılı medya platformu eksikliğini tamamlayacak bir oluşuma ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu bağlamda, yayın ilkelerinde olası müdahalelere müsaade etmeden, sadece hakkın ve halkın sesi olmak için;

İç ve dış basında sadece ses getirmek için değil, yayın anlayışı ile ilgi odağı olup, önemsenecek ve saygı duyulacak bir yer edinmek için;

Gündemi sadece takip etmek değil, arka plandaki gelişmeleri görüp, araştırıp toplumun ve devletimizin üniter yapısını bozmadan haber yapabilmek için;

Birilerinin istek ve arzularını yerine getirmek, haksız düşünce ve fikir anlayışına hizmet etmek için deģil;

Milletimizin gelecek hayal ve hedeflerinin doğru şekillendirilmesine ve devletimizin iç ve dış siyasi, politik, dini ve kültürel faaliyetlerinin, toplum tarafından anlaşılır olmasına katkıda bulunmak için;

Medyada ki eksikleri yerinde ve doğru tespitlerle keşfedip, boşlukları doldurup yeni bir vizyon ve misyon anlayışı ile medya dünyasında ki yerimizi almak isteģindeyiz…