HİBRİT AJANLARININ KUTSALI OLMAZ

Okuduğunuz Yazı
HİBRİT AJANLARININ KUTSALI OLMAZ

İçerik

Propaganda ve propagandanın işlevsel gücüne dair bugüne kadar olan süreçte epeyce paylaşımım oldu. Propagandanın çeşitleri sıralamakla bitmez…
Beyaz propaganda
Gri propaganda
Kara propaganda…

Hibrit Savaş Unsurları’nın en çok kullandığı teknik gri propaganda ve kara propaganda tekniği olduğunun altını çizmişimdir.
Seçimlere endeksli görünse de gri propaganda tekniğine uygun eylemler, girişimler ve hamleleri görüyoruz.

Bazen kara propaganda ile başlayıp griye dönülür, bazen de griden başlayıp kara propaganda ile sistematik bir alan yaratılır.
Toplum mühendisliği olarakta tanımlanan süreçle yapay krizler ve fay hattı oluşturularak, propaganda üzerinden hedeflenen amaca ulaşılır.

Siyasi, kültürel, ekonomik, askeri yani her sahada kullanılacak alanlar açılır ya da kapatılır.
Son günlerde özellikle kara propaganda ve gri propagandanın sıklıkla kullanılması iç cephede zafiyetler tesis edip, kaosun derinleşmesine zemin hazırlayacak provokasyonlardır.

En son olarak temel hassasiyetler ve değerlerimize dönük planlı provokatif girişimde ana hedef; kutsallar etrafında birlik oluşturup, muhalif cephe olarak ya da konumlandırılan kitlelerin çarpıştırılmasıydı. Bu provokasyonda kullanılan ise Hibrit Savaş Teknikleri üzerinde yeterince deneyimi olan bir hukukçu idi.

Amaç?
Kutsallarına bağlı olan büyük bir kitleyi agresif kılacak deorganize bir zeminden başlatılacak fay hattı kırığını derinleştirip, organize hale sürükleyecek istikrarsızlaştırma ve güvenlik hissinin ortadan kaldırılması.

Akabinde otoritenin itibarsızlaştırılarak iç savaş ortamının tesis edilmesine dönük fitilin ateşlenmesi olacaktı.
Eş zamanlı suçu, suçluyu öven mankurt kitlenin hazır bekliyor olması ise dikkatlerden kaçmadı. Ve bu mankurt kitle üzerinden şekillenecek provokasyonlar silsilesi..

Dikkat ederseniz dini değerler üzerinden başlatılan süreç bir noktadan sonra bir üst seviyeye taşınmış oldu. Bu taşıma sürecinde kanunlarımızdaki yetersizlik, suça ve suçluya dönük orantısız uygulamalarında payı olduğunu biliyoruz.

Bunu bilen hukukçu kimliğindeki Hibrit Savaş enstrümanı bir şahıs istediği eylemi sonuna kadar gerçekleştirdi.
Mankurt kitlenin sahiplenici tavrının siyasal sonuçları ve dönüşleri de olacak.
Bu sebeple bu türdeki provokasyonlara azami dikkat edeceğiz.

Unutmayalım ki kimliği, sıfatı her ne olursa olsun istihbarat servisleriyle organize çalışan işbirlikçi ihanet şebekeleri aramızda ve boş durmuyorlar.

Zihninizde şüphe uyandıran söylem, eylem gibi her ne görürseniz görün önce olayı, aktörü, söylemi ve eylemi üzerinde düşünerek pozisyon alın. Toplumun direncini zayıflatan çok şeyler var elbette. Zihinlerin bulandırıldığı çok konu var. Mantığı arka plana iten ne kadar çarpıtma varsa düşünün ve öyle hareket edin.

Hibrit Savaş Tekniği’ni kullanan ajanların hiç bir kutsalı ve değeri olmaz. Kendini tanımlaması ise tamamen propaganda ürünüdür.
Film icabı laik, film icabı Atatürkçü…

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
50%
Beğendim
50%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Binnur Günay