MASONLUK NEDİR?

Okuduğunuz Yazı
MASONLUK NEDİR?

İçerik

  Özellikle son iki yüz yıldır şehir efsaneleri gibi dilden dile dolaşan,herkesin bildiği ama bir sır gibi saklanan,kimilerinin nefret ettiği,kimilerinin ise aralarına girmek için herşeyi yaptığı bir oluşum bugünkü yazımızın konusu.

Konu hakkında o kadar bilgi kirliliği var ki,bunların özellikle çıkarıldığı kanısındayım, gizemli olan daha fazla ilgi çeker,bunu da koz olarak kullanırlar.Konuyu anlamak için meselenin asıl çıkış yerine ulaşmamız gerekiyor ki kafalardaki soru işaretleri dağılsın,konu tam anlaşılsın.

Bilindiği gibi Süleyman (A.S)Davut (A.S)ın planlarını yaptığı ama başlayamadığı büyük bir ibadethane yaptırmak ister.Burada bir parantez açıp bu mabede Süleyman Tapınağı denmesine karşıyım. Tapınak kelimesinin manası ibadet edilen  yer değildir.İbadet,Allah (c.c)’ye, tapınma ise putlaradır.Böyle bir yakıştırma Süleyman (A.S) ve mabedine hakarettir.O günlerde böyle büyük bir ibadethaneyi yapabilecek nadir insanlar vardı,en tecrübeli ve uygun olanı ise Mısır’daki piramitlerin de yapılmasında emeği olan Hiram Usta idi.Hiram Usta,piramitleri yapan ustaların yetiştiği Yaşam Evi tapınağında yetişmiş,Mısır’daki Adı ise Horemheb’tir.Bozulmuş Tevrat’ta ise ondan Sur Ülkesinden dul kadının oğlu diye bahsedilir.Hiram usta devrinde Mısır’daki sihir işlerinde mahir olduğu gibi Süleyman Mabedi yapımında da Süleyman (A.S) emrine cinleri vermesi,onları nasıl yöneteceğini öğretmiş olmasından dolayı büyük bir güce sahipti.Mabed yapımında 20 bin işçi çalışıyordu.Hiram usta bunları 3’e  ayırmıştı.Çırak,Kalfa,Usta.Her birine cinler de dahil olmak üzere bu ayrıma göre gizli kelimeler öğretmiş,bu gizli kelimeler ile hepsi kendi işini makamını biliyordu.Böylece Hiram usta tek bir hareket veya bir söz ile 20 bin kişiyi istediği gibi çalıştırıyor veya durduruyordu.Tabi ki her yerde olduğu gibi çıraklar kalfalara,kalfalar ustalara imreniyordu.Hiram usta’nın 9 ustası vardı.

Şimdi gelelim efsanenin başladığı an’a mabedin bitmesine yakın Hiram usta bir gece Mabed’te dolaşıyor kontroller yapıyordu.Hiram usta’dan sırlarını öğrenmek isteyen 3 kalfa Hiram’ın yolunu keser.3 kapıyı 3 kalfa tutar.Güney kapısına yönelen Hiram’ ın elinde çekül olan kalfa yolunu keser ve sırrı sorar,alamayınca Hiram’ın sağ şakağına çekülü vurur.Hiram sendeleyerek batı kapısına yönelir,orda da diğer kalfa elinde tesviye ile beklemektedir.O da sırrı alamayınca sol şakağına vurur.Hiram burdan da kaçarak doğu kapısına koşar,orda da elinde çekiç olan 3. kalfa beklemektedir.O da sırrı zorlamasına rağmen alamayınca çekici Hiram’ın  alnına vurur ve öldürür.Daha sonra korkuya kapılan kalfalar cesedi bir yere gömer ve üzerine akasya ağacı dikerler.Ertesi gün ve daha sonraki günlerde Hiram’ın 9 ustası Hiram’ı arar,bulamayınca öldürüldüğünden şüphelenerek çalışanları sorgulamaya başlar.Katillerini bulamasalar da gömüldüğü yeri bulurlar ve mezarının başında sırlarını sonsuza kadar yaşatacaklarına,intikamlarını da alacaklarına dair yemin ederek dünyanın dört bir yanına dağılırlar.Birbirlerini nasıl tanıyacaklarını,eserlerine nasıl kendi işaretlerini koyacaklarını orda karara bağlarlar.

Önceleri bir meslek grubu gibi birbirlerini kollayıp destek olurken daha sonraları aralarına sızan şahısların özellikle mısır öğretilerini ve Kabala’yı bilen yahudilerin de desteği ile sadece inşaat değil kilise yönetimleri,ülke yönetimlerinde bile etkili olmaya başlarar.Çünkü o günlerde inşaat yaptıranlar ya kiliseler ya da zengin asilzadelerdi.Bunlarla sıkı ilişkiler kuran ve bu gücün farkına varanlar  artık inşaattan ziyade ticaret ve siyasette kullanmaya başlarlar.Bulundukları ülkelerdeki zengin iş adamı,siyasetçi,yönetici ve asilzadeleri de aralarına katarak hızlı bir şekilde örgütlenmeye başlarlar.Her ülkede çeşitli STK,Vakıf,Dernek adı altında örgütlenirler.Rit,Liyonslar,Rotari kulüpleri gibi gruplar kurup insanları buralarda avlayarak kendi inançları üzere değişime tabi tutarlar.Değişim diyorum çünkü 33 derece olan mason locaları belki size çok garip gelecek ama inançsız ateist birini asla kabul etmezler.İnançlı birini alarak onu inançlarından vaz geçirerek imtihan ederler, inançlarından vaz geçen bir insan artık herşeyi yapabilir hale gelmiş demektir ve onu istediği gibi kullanırlar.Özellikle batıda orgütlenen masonlar Osmanlı’yı unuturmu dersiniz ASLA!!!

Masonlar Osmanlı’ya 28 Çelebi Mehmet’in Fransa’ya elçi olarak gönderildiği yanına Kethüda olarak oğlunu da aldığı görevi döneminde Mason olması ile sızmaya başlar.Çelebi mason olmuş,dönüşünde ise Sefaret Name isimli bir kitap yazmış,bu kitapta batı uygarlığını öve öve bitirememişti.Dönüşünde yanında matbaayı Osmanlı’da ilk başlatan İbrahim Müteferrika’yı da getirmişti.Ne yazık ki Müteferrika da masondu.Matbaada Sait Çelebi’nin kitabının basımını ve çoğaltımını yapıp dağıtımı da sağlamıştır.Hatta bu kitap 1866’da Ali Suavi tarafından yeniden basılmıştır.Sait Çelebi bilinen kayıtlara geçen ilk osmanlı Türk masonudur.Onlar gibi mason olan Ali Suavi islamda reform hareketlerini ilk başlatanlardan olmuş,o zamanki adı Mekteb-i Sultani olan Galatasaray Lisesi’nde müdürlükte yapmıştır.Ölümü ise 1878’de 500 kadar rumeli göçmenini alarak Çırağan Sarayı’na baskın yapıp Sultan Abdülhamit Han’ı tahttan indirip yerine tek mason padişah olan 5. Murad’ı geçirmek istemiş o vakitlerde Beşiktaş muhafızı olan Hasan Paşa’nın sopa darbeleri ile gebermişti.Suavi geberince ingiliz olan eşi Merry’de tüm gizli belgeleri yakarak Londra’ya kaçmıştı.Osmanlı’da Jon Türklerin fikir babası Namık Kemal’in de hocası olan ve o dönemde Fransızca yayınlanan Orient Gazetesinin de sahibi olan Jean Pietri’de masondu.Tabii ki öğrencisi Namık Kemal’de.Ayrıca 4 kez hariciye nazırlığı yani dış işleri bakanlığı,6 kez sadrazamlık yani başbakanlık yapan,Osmanlı’ya çöküşü getiren,tazminat fermanının mimarı olan Mustafa Reşit Paşa’da bir masondu.Osmanlıda ilk masonik dernekler de onun zamanında çıkmaya başladı.İlk kurulan mason derneği 1856’da kurulan Cemiyet-i Tıbbiyye-i Şahane oldu.Bu dernek Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Tıp Derneği adını aldı.Cumhuriyetin ilanından sonrada ticaret,egitim,siyastte en ön saflarda hep masonlar vardı.Mustafa Kemal’in tüm mason localarını kapatması sadece kısa bir zaman uyku dönemine geçmelerine neden oldu.İsmet İnönü iktidarı ele geçirince masonlara eskisinden çok daha fazla imtiyazlar verdi,hatta pek çok bakan ve vekil ozellikle masonlardan seçildi

Burada masonların yapılarını, bağlarını ,çeşitlerini anlatmakla bitiremeyiz.Onları daha sonraki yazılarımıza bırakarak yazımızı 33 mason derecesini, kendi aralarındaki isimlerini yazarak bitiriyoruz.

1-Çırak 2-Kalfa 3-Usta 4-Sır Üstadı 5-Mükemmel Üstad 6-Sır Katibi 7-Nazır 8-Bina Emini 9-Dokuzların seçilmiş üstadı 10-Onbeş’lerin seçilmiş Üstadı 11-Yüce seçilmiş şövalye 12-Üstad Mimar 13-Salamon Krallığının Şövalyesi 14-Yüce Üstad(Kutsal Kubbe Büyük seçilmişi) 15-Doğu Şövalyesi 16-Kudüs Prensi 17-Doğu ve Batı Şövalyesi 18-Gül Hac Şövayesi 19-Yüce İskoçyalı 20-Düzenli Locaların Büyük üstadı 21-Prüsya Şövalyesi 22-Lübnan Prensi 23-Sır Sandığı Başkanı 24-Sır Sandığı Prensi 25-Tunç Yılan Şövalyesi 26-İskoçyalı Papaz 27-Kudüs Tapınağının Hakim Amiri 28-Güneş Şövalyesi 29-Saint Andre Büyük İskoçyalısı 30-Seçilmiş büyük Kadoş Şövalyesi 31-Büyük müfettiş kumandan 32-Kutsal Sır Yüce Prensi 33-Hakim Büyük Genel Müfettiş

               RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
0%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Ramazan AKIN