NÜKLEER GARGAT AĞACININ ARDINDAKİ SİYONİZİMDİR

Okuduğunuz Yazı
NÜKLEER GARGAT AĞACININ ARDINDAKİ SİYONİZİMDİR

İçerik

Bütün dünya insanları için potansiyel ve görünür tehlikenin Siyonizm olduğu gerçeği ortadadır.
Siyonizmin ideolojisi için tek amaç vardır, dünya hakimiyeti için insan öldürmekte dahil hatta ilk öncelik denilebilir, her şey legal olarak görüldüğü bilinir. Her Yahudi’nin Siyonist olduğu gerçeğinin altını çizerken, her Musevi’nin Siyonist olmadığına örnekler verilebilir.

Dünya Siyonizminin ana hedefi azınlıktaki Museviler de dahil her milleti, ulusu kendi amaçlarında kullanmaktır.

Bugün İsrail’de azınlıkta yaşayan ve yeryüzünde farklı coğrafyalarda yaşayan Musevi’leri kullandıkları gibi Museviliği tarih boyunca benimsemedikleri bilinmektedir.

Siyonizmin gerçekliğinde her milletten aktör bulmak mümkündür. Hedeflediği dünya hakimiyetine giden yolda Filistin topraklarını işgal sahası ve ileri karakol olarak kabul etmeleri üzerine kurulmuştur.

 İlk kurulduğu dönemde bu amaçlarının karşısındaki güç nasıl Osmanlı gerçeğiise bugün de dünya Siyonizminin hedefine ulaşmasının önündeki engel Osmanlı bakiyesi Türk yurdu Anadolu’dur.

Siyonizmin Filistin toprakları üzerinden Arz-ı Mev’ud’a dönük nihai hedefi için final gerekiyor. Bu finali bozacak olan yegane güç Anadolu remzi ile Müslümanları bir bayrak altına alacak Osmanlı Türkiyesi’dir.

İşte bu sebepledir ki, gerçek Museviler Osmanlı’nın himayesinde elde ettikleri özgürlüklerini yeniden isteyerek Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmektedirler.

Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Osmanlı yurdu Anadolu’ya sesleniyorlar, “bizi Siyonizmin pençelerinden kurtarın” diyorlar. Mazlumların tarih boyunca yanında olan ordumuz gün gelir kendisinden yardım isteyene elini uzatır. Öncelikle Siyonizmin bütün işbirlikçi ajanları, yöneticileri ve vampirleriyle verdiği mücadeleyi kazanmak zorunda.

Siyonizmin sonu yakındır inşaallah!

Orta Doğu’da şehit edilen her Müslümanın akan kanı gargat ağaçlarını kurutacaktır ve hesap çok çetin olacaktır!

Binnur Günay

 

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
0%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Binnur Günay