Rahmi Turan ve Tan Gazetesi’nin arkasında yatan asıl hikaye

Okuduğunuz Yazı
Rahmi Turan ve Tan Gazetesi’nin arkasında yatan asıl hikaye

İçerik

Madem Asparagas Rahmi Turan’nın rezil kepaze gazeteciliği gündemde, o halde Rahmi Turan’nın çıkardığı dönemin “porno yayın organı” Tan Gazetesi’ni, niye o hale getirdiğinin doğrusunu yazmak lazım.

Kadınları cinsel obje gibi kullanan, aslında “kadın istismarı” olan o iğrenç gazetecilik, Rahmi Turan’a has değil. Turan, ara sıra hatırlayıp utandığımız sembolik örnek değil ki!… Bu ülkede, “arka sayfa güzeli” diye rezil akımlar başlatan ve devam ettiren gazeteler var. Bu ülkede, birinci sayfasına bikinili kadın fotoğrafı koymadan çıkmayan gazeteler var; numara yapmayalım şimdi.
Madem Tan Gazetesi gündem oldu, o halde meselenin aslını yazalım.

Tan Gazetesi, Bi­rin­ci Mec­lis’te Trab­zon me­bu­su olan Ali Şük­rü Bey’in sa­hi­bi ve baş­ya­za­rı ol­du­ğu bir gazete olarak 19 Ocak 1923’te kuruldu. Yekten söyleyeyim, Tan Gazetesi, halifeliği savunuyordu. Başyazar Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, “İslam aleminin bütünlüğünün bozulacağını, Türkiye’de oynanan oyunların bir İngiliz kumpası olduğunu” yazıyordu.

Ali Şükrü Bey, Tan Gazetesi’nde İslam Birliği’nden söz ediyor, emperyalistlerin planlarını deşifre ediyordu. Bahriye Kolağası Reisoğlu Hacı Hâfız Ahmed Efendi’nin oğlu Ali Şükrü Bey, donanmanın önemi üzerine de yazılar yazardı; çünkü babası onu Mekteb-i Fünûn-ı Bahriyye-i Şâhâne’ye yazdırmış, oradan teğmen olarak mezun olup donanmaya katılmıştı. Donanmayı o kadar ciddiye alıyordu ki 1909’da Donanma-yı Osmânî Muâvenet-i Milliyye Cemiyeti’nin kurucularından olmuştu.

Osmanlı’ya atılan iftiralara cevap vermek için Liverpool Times Gazetes’inde Osmanlı’yı müdafaa eden yazılar yazıp, iftiralara ve yalanlara cevap vermişti. 29 Kasım 1918’de İstanbul’da Millî Kongre Cemiyeti’ne katıldı ve İngilizlerin “çete” dediği işgale direnen gruplarla direniş faaliyetleri yürüttü. Matbaa kurup “Milli Birlik”, “Milli Direniş” ve “Milli Hedefler” isimli yayınları çıkardı. 1923 yılında Tan Gazetesi’ni kurdu ve hem sahibi hem de başyazarı olarak milli yayınlar çıkardı.

Lozan’a, Mustafa Kemal’in Birinci Meclis’i apar topar dağıtıp İkinci Meclis’i kurmasına muhalif bir gazeteciydi. Bağımsızlığı savunuyordu ve İslam ülkelerinin Türkiye liderlediğinde birleşmesi için mücadele ediyordu.

Peki ne oldu dersiniz? Tan Gazetesi’ni sadece 68 sayı çıkarabildi ve Ali Şükrü Bey, 27 Mart 1923 Salı akşamı -hain bir planla- boğularak şehit edildi.

İşte, başta İngilizler olmak üzere bütün emperyalistlerin ipliğini pazara çıkaran bu Tan Gazetesi’ni yıllar sonra Rahmi Turan’a teslim ederek “porno mecmua” haline getirip, intikam almışlardı. Şahsi kanaatim şudur ki; Rahmi Turan’ın kadın istismarı yaptığı o rezil kepaze gazetecilik, bugün “ana akım” denilen, çok satan gazetelerin yaptığı gibi sıradan bir oportünist rezaleti değil; bile isteye, kasten, planlı bir intikam çalışmasıydı.

Bu vesileyle Ali Şükrü Bey’i bir kez daha rahmetle anıp, hatırasını ve hedeflerini takip ettiğimiz gibi, intikamına memur olmak için dua da ettiğimizi ifade edelim. Allah (cc) mekanını cennet eylesin, Ali Şükrü Bey. Torunların, seni unutmadı. Seni takip ediyoruz.

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
100%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Erem ŞENTÜRK