Tasfiye

Okuduğunuz Yazı
Tasfiye

İçerik

MAVİ mi, kırmızı mı? Rengini belli et arkadaş! Bu sıralar ABD’de ‘renkler’ tartışması, hatta ayrışması almış başını gidiyor. Özellikle 6 Kasım ara seçimlerinden sonra Demokratlarla (Maviler), Cumhuriyetçiler (Kırmızılar) arasındaki kutuplaşma daha da derinleşti. Kutuplaşma yerini ‘ayrışmaya’, ‘çatışmaya’, ‘vuruşmaya’, anarşi ve terör olaylarına kadar götürdü.
Enteresan bir durum ama bir gerçek!

Bugün binbir çeşit Amerika var. 72 ırktan insan yaşıyor ABD’de… Geçen hafta Yaz-Boz’da Amerikan halkının bu karmaşık profilini vermiştik. Alman asıllıdan İngiliz’e, İtalyan’dan Fransız’a, Çin asıllıdan Hintli’ye, Japon’dan Rus’a, İrlandalı’dan İskoç’a, Sırp’dan Bulgar’a, Afrikalı’dan Avrasyalı’ya, Uzakdoğulu’dan Latin Amerikalılar’a, Ortadoğulular’a, Avustralyalılar’a, Finliler’e, Polonezler’e, Çerkesler’e, Kürtler’e, Araplar’a ve Türkler’e her çeşit ırk asıllı ‘Amerikalı’ var! Sadece farklı ırklar değil; her dinden ve dinsizlikten de insanlar yaşıyor bugünün Amerikası’nda…

Bunlar normal denilebilir. Zira Amerika zaten göçmenler ülkesi. Dolayısı ile siyasi ayrışmalar ve ülkenin 2 belirleyici hakim partisi ‘Demokratlar’la Başkan Trump’ın partisi ‘Cumhuriyetçiler’in rekabet ve çekişmeleri normal karşılanabilir. “Ne olacak, altı üstü siyasi mücadele!”denilerek geçiştirilebilir. Hatta bu iki partinin amblemlerinden dolayı, “Eşeklerle (Demokratlar), Filler (Cumhuriyetçiler) tepişiyor; bunda şaşılacak ne var?” da denilebilir.

Ama kazın ayağı hiç de öyle değil! Bu karmakarışık Amerikalılar’ı birarada tutan, ülkenin refahıdır, ekonomisinin güçlü olmasıdır. İnsanların geçim derdinin bulunmamasıdır, sosyal güvencesidir, en büyük suçlardan olan ayrımcılığın yapılmamasıdır, özgürlüktür, insanca yaşamaktır, kayırmacılığın olmamasıdır, adalettir, haktır, hukuktur, nefret ve terörün olmamasıdır. İnsanların baskı ve sömürüden uzak kalması, güvenli biçimde yaşamasıdır. Kısacası Amerika’yı ‘rüyalar ülkesi’ yapan evrensel değerlerin, insan hak ve özgürlüklerin, adaletin, refahın toplumun her katmanına dengeli ve eşit paylaşımıdır. Amerika, bunlar varken güçlüdür, rüyalar ülkesidir. Bugünün Amerikası böyle mi? Maalesef hayır…

Bütün bu değerler hızla erozyona uğruyor, uğratılıyor! Bugünün Amerikası, üzerine kene gibi yapışan asalaklardan dolayı sadece dünyanın her yerine barış ve huzur getirmekten uzaklaşmıyor; kendi halkının refah ve mutluluğunu da giderek yokeden ‘sömürücü’ zalim bir idareye dönüşüyor. Amerika artık, ‘paralel yapılar’ ülkesi haline geldi. Küresel felaketlerin, kaosların, ekonomi savaşlarının ‘vurucu güçleri’ olarak ortaya saçılan bu iç ve dış paralel yapılar, Amerikan sisteminin kılcal damarlarına kadar sızmış, derin Amerika’nın hükümranlığına “ortak” hale gelmiş durumdalar.

ABD’deki GÜÇ’ün hakiki sahipleri olması gereken Amerikan halkına ve Amerikan devletinin bütün kurumlarına aleni ve açıkça meydan okuyorlar! Derin Amerika’nın hükümranlık haklarına ve çoğunluk Amerikan halkının hak ve hukukuna kene gibi yapışmış “bu paralel yapıları” say say bitmez! En etkili paralel yapılardan birisi, Telaviv-Londra-New York ekseninin ve Yahudi küresel sermayesinin tetikçisi Evangelistlerdir.

Muhafazakarlık ve din kisvesine bürünmüş “haçlı-siyonist ittifakı” NeoCon tetikçileridir. Önce ‘İsrail’, önce ‘para’, önce ‘menfaatim’, önce ve daima ‘ben’, ‘ben’, ‘hep ben’ diyen kan emicilerdir. Ben sahip, dünya ‘köle’ zihniyetiyle ‘güç’ olan ve ‘güce yapışan’ emperyalistlerdir. Bugün Washington’daki bu meydan okumaları ve hükümranlık savaşlarını ‘operasyonel’ olarak sürdüren paralel yapılar, sadece ABD için değil, bütün dünya için en büyük tehditi oluşturuyor. Ama Amerikan Derin Devleti, bu iç ve dış tehdit unsurlarını geç de olsa farketti. Bir ümit ışığı oluştu.

Bundan dolayı bugün Amerika’da olan ayrışmaya ve kutuplaşmaya, ‘Maviler- Eşekler ile Kırmızılar-Filler tepişmesi’ olarak bakmak eksik kalır. Asıl bir tasfiye süreci başladı! Amerikaya ve Amerikan halkına kene gibi yapışan zalimlerin, küresel sömürgecilerin, Siyonist-Haçlı ittifakı tetikçisi paralel yapıların tasfiyesi tırmanışa geçti. İnşallah bu tasfiye durmaz ve daha da hızlanır. İnsanlık da bir nebzecik dahi olsa huzura kavuşur. 

Yazı Hakkında ki Düşünceniz?
Çok Beğendim
0%
Beğendim
0%
Orta Karar
0%
Sevmedim
0%
Hiç İyi Değil
0%
Yazar Hakkında
Bekir HAZAR